Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Çarşamba ve Mülhakat Terme Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Hizmetli Alımına İlişkin Duyuru
01.06.2023

D U Y U R U

 

T.C.

ÇARŞAMBA

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

Adalet Bakanlığı Personel  Genel Müdürlüğü tarafından komisyonumuza verilen sınav izni doğrultusunda Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Sözleşmeli Hizmetli unvanlarında başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirilmiş, değerlendirme sonucu aşağıda belirtilen liste aşağıda açıklanmıştır.

 

1- SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ  unvanı için :

Toplam 397 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, adayların başvuruları değerlendirilmiş ve adaylardan belge eksikliği, öğrenim, yaş ve KPSS şartını taşımayanlar ile birden fazla unvana başvurmak suretiyle mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları RED edilmiş ve açıklama olarak gerekçesi isimleri karşısına yazılmıştır.

Bu unvan için Çarşamba Adliyesi ve Mülhakat Terme Adliyesinde toplam 17 adet pozisyona izin verilmiş, Yönetmelik ve sınav ilanına göre 17 x 20 = 340 aday uygulama sınavına katılmaya hak kazanmıştır.

Bu haliyle 340. sıradaki adayın KPSS taban puanının 70,65634 olduğu tespit edilmiş ve diğer adayların başvuruları sıralamaya giremediğinden RED edilmiştir.

UYGULAMALI KLAVYE MÜLHAKATINA HAK KAZANAN ZABIT KÂTİBİ ADAYLARININ UYGULAMA SINAVI ADLİYEMİZ 3. KATINDA YAPILACAK OLUP,

ADAYLARIN GELİRKEN TC KİMLİK NUMARASINI GÖSTERİR KİMLİK BELGELERİ İLE BİRLİKTE 09 HAZİRAN 2023 GÜNÜ SAAT 09:00 İTİBARİYLE HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Klavye Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Sorgu Sayfası

 

2- SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR unvanı için ;

Toplam 226 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, adayların başvuruları değerlendirilmiş ve adaylardan belge eksikliği, öğrenim, yaş ve KPSS şartını taşımayanlar ile birden fazla unvana başvurmak suretiyle mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları RED edilmiş ve açıklama olarak gerekçesi isimleri karşısına yazılmıştır.

Bu unvan için Çarşamba Adliyesi ve Mülhakat Terme Adliyesinde toplam 8 adet pozisyona izin verilmiş, Yönetmelik ve sınav ilanına göre 8 x 3 = 24 aday sözlü mülhakata girmeye hak kazanmıştır.

Bu haliyle 24. sıradaki adayın KPSS taban puanının 82,14926 olduğu tespit edilmiş ve diğer adayların başvuruları sıralamaya giremediğinden RED edilmiştir. 

 

Sözleşmeli Mübaşir Sıralamasına Girenlere Ait Sorgu Sayfası

 

3- SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ unvanı için ;

Toplam 8 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, adayların başvuruları değerlendirilmiş ve adaylardan belge eksikliği, öğrenim, yaş ve KPSS şartını taşımayanlar ile birden fazla unvana başvurmak suretiyle mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları RED edilmiş ve açıklama olarak gerekçesi isimleri karşısına yazılmıştır.

Bu unvan için Çarşamba Adliyesinde toplam 1 adet pozisyona izin verilmiş, Yönetmelik ve sınav ilanına göre 1 x 3 = 3 aday boy – kilo ölçümüne katılmaya hak kazanmıştır.

Bu haliyle 3. sıradaki adayın KPSS taban puanının 72,1981 olduğu tespit edilmiş ve diğer adayların başvuruları sıralamaya giremediğinden RED edilmiştir. 

BOY – KİLO ÖLÇÜMÜNE KATILACAK KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADAYLARININ BOY – KİLO ÖLÇÜMLERİ ADLİYEMİZ ZEMİN KATINDA YAPILACAK OLUP,

ADAYLARIN GELİRKEN TC KİMLİK NUMARASINI GÖSTERİR KİMLİK BELGELERİ İLE BİRLİKTE 05/06/2023 GÜNÜ SAAT 09:00 İTİBARİYLE HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Boy/Kilo Ölçümüne Girmeye Hak Kazananlar Sorgu Sayfası

 

4- SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ unvanı için ;

Toplam 27 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, adayların başvuruları değerlendirilmiş ve adaylardan belge eksikliği, öğrenim, yaş ve KPSS şartını taşımayanlar ile birden fazla unvana başvurmak suretiyle mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları RED edilmiş ve açıklama olarak gerekçesi isimleri karşısına yazılmıştır.

Bu unvan için Çarşamba Adliyesinde toplam 1 adet pozisyona izin verilmiş, Yönetmelik ve sınav ilanına göre 1 x 3 = 3 aday sözlü mülhakata girmeye hak kazanmıştır.

Bu haliyle 3. sıradaki adayın KPSS taban puanının 75,68136 olduğu tespit edilmiş ve diğer adayların başvuruları sıralamaya giremediğinden RED edilmiştir. 

 

Sözleşmeli Hizmetli Sıralamasına Girenlere Ait Sorgu Sayfası

 

NOT: SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BOY/KİLO ÖLÇÜMÜNE GÖRE SIRALAMAYA GİRENLERİN VE DİĞER SÖZLEŞMELİ ÜNVANLARIN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ AYRICA İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN İLAN EDİLECEKTİR. 

 

İLGİLİLERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 01/06/2023

 

Adres

Çay Mah. Mustafa Kemal Güneşdoğdu Cad. No:2 Çarşamba/SAMSUN

Telefon

Santral :0362 833 89 54

Cumhuriyet Başsavcılığı Fax:03628336700 Adalet Komisyonu Fax:03628330891

E-Posta

carsambacbsisaretadalet.gov.tr