Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Çarşamba Ceza İnfaz Kurumları Personel Alımına İlişkin Duyuru
01.06.2023

D U Y U R U

 

T.C.

ÇARŞAMBA

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından komisyonumuza verilen sınav izni doğrultusunda sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu (erkek), sözleşmeli infaz ve koruma memurluğu (kadın), sözleşmeli elektrik teknisyenliği, sözleşmeli elektronik teknisyenliği, sözleşmeli makina teknisyenliği, sözleşmeli sıhhi tesisat teknisyenliği, sözleşmeli sağlık memuru, sözleşmeli aşçı, ve sözleşmeli şoför unvanlarında başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirilmiş, değerlendirme sonucu aşağıda belirtilen liste aşağıda açıklanmıştır.

 

1- SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (ERKEK) unvanı için :

Toplam 1317 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, adayların başvuruları değerlendirilmiş ve adaylardan belge eksikliği, öğrenim, yaş ve KPSS şartını taşımayanlar ile birden fazla unvana başvurmak suretiyle mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları RED edilmiş ve açıklama olarak gerekçesi isimleri karşısına yazılmıştır.

Bu unvan için Çarşamba S Tipi Kapalı, Çarşamba Kadın Kapalı ve Çarşamba Açık Ceza İnfaz Kurumları için toplam 196 adet pozisyona izin verilmiş, Yönetmelik ve sınav ilanına göre 196 x 3 = 588 aday boy – kilo ölçümüne katılmaya hak kazanmıştır.

Bu haliyle 588. sıradaki adayın KPSS taban puanının 74,51244 olduğu tespit edilmiş ve diğer adayların başvuruları sıralamaya giremediğinden RED edilmiştir. 

BOY – KİLO ÖLÇÜMÜNE KATILACAK ERKEK İNFAZ VE KORUMA MEMURU ADAYLARININ BOY – KİLO ÖLÇÜMLERİ ADLİYEMİZ ZEMİN KATINDA YAPILACAK OLUP,

ADAYLARIN GELİRKEN TC KİMLİK NUMARASINI GÖSTERİR KİMLİK BELGELERİ İLE BİRLİKTE 06 HAZİRAN 2023 GÜNÜ SAAT 09:00 İTİBARİYLE HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

Sözleşmeli Erkek İnfaz Koruma Memuru Boy/Kilo Ölçümüne Girmeye Hak Kazananlar Sorgu Sayfası

 

2- SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURLUĞU (KADIN) unvanı için ;

Toplam 1480 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, adayların başvuruları değerlendirilmiş ve adaylardan belge eksikliği, öğrenim, yaş ve KPSS şartını taşımayanlar ile birden fazla unvana başvurmak suretiyle mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları RED edilmiş ve açıklama olarak gerekçesi isimleri karşısına yazılmıştır.

Bu unvan için Çarşamba S Tipi Kapalı ve Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları için toplam 50 adet pozisyona izin verilmiş, Yönetmelik ve sınav ilanına göre 50 x 3 = 150 aday boy – kilo ölçümüne katılmaya hak kazanmıştır.

Bu haliyle 150. sıradaki adayın KPSS taban puanının 81,34963 olduğu tespit edilmiş ve diğer adayların başvuruları sıralamaya giremediğinden RED edilmiştir.

BOY – KİLO ÖLÇÜMÜNE KATILACAK KADIN İNFAZ VE KORUMA MEMURU ADAYLARININ BOY – KİLO ÖLÇÜMLERİ ADLİYEMİZ ZEMİN KATINDA YAPILACAK OLUP,

ADAYLARIN GELİRKEN TC KİMLİK NUMARASINI GÖSTERİR KİMLİK BELGELERİ İLE BİRLİKTE 05/06/2023 GÜNÜ SAAT 09:00 İTİBARİYLE HAZIR BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.

 

Sözleşmeli Kadın İnfaz Koruma Memuru Boy/Kilo Ölçümüne Girmeye Hak Kazananlar Sorgu Sayfası

 

3- SÖZLEŞMELİ ELEKTRİK TEKNİSYENLİĞİ unvanı için ;

Toplam 13 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, adayların başvuruları değerlendirilmiş ve adaylardan belge eksikliği, öğrenim, yaş ve KPSS şartını taşımayanlar ile birden fazla unvana başvurmak suretiyle mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları RED edilmiş ve açıklama olarak gerekçesi isimleri karşısına yazılmıştır.

Bu unvan için Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için toplam 1 adet pozisyona izin verilmiş, Yönetmelik ve sınav ilanına göre 1 x 3 = 3 aday sözlü mülhakata katılmaya hak kazanmıştır.

Bu haliyle 3. sıradaki adayın KPSS taban puanının 70,12463 olduğu tespit edilmiş ve diğer adayların başvuruları sıralamaya giremediğinden RED edilmiştir.

 

Sözleşmeli Elektrik Teknisyenliği Sıralamasına Girenlere Ait Liste Sorgulama Sayfası

 

4- SÖZLEŞMELİ ELEKTRONİK TEKNİSYENLİĞİ unvanı için ;

Toplam 7 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, adayların başvuruları değerlendirilmiş ve adaylardan belge eksikliği, öğrenim, yaş ve KPSS şartını taşımayanlar ile birden fazla unvana başvurmak suretiyle mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları RED edilmiş ve açıklama olarak gerekçesi isimleri karşısına yazılmıştır.

Bu unvan için Çarşamba Açık Ceza İnfaz Kurumu için toplam 1 adet pozisyona izin verilmiş, Yönetmelik ve sınav ilanına göre 1 x 3 = 3 aday sözlü mülhakata katılmaya hak kazanmıştır.

Bu haliyle 3. sıradaki adayın KPSS taban puanının 75,36905 olduğu tespit edilmiş ve diğer adayların başvuruları sıralamaya giremediğinden RED edilmiştir.

 

Sözleşmeli Elektronik Teknisyenliği Sıralamasına Girenlere Ait Liste Sorgulama Sayfası

 

5- SÖZLEŞMELİ MAKİNE TEKNİSYENLİĞİ unvanı için ;

Toplam 17 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, adayların başvuruları değerlendirilmiş ve adaylardan belge eksikliği, öğrenim, yaş ve KPSS şartını taşımayanlar ile birden fazla unvana başvurmak suretiyle mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları RED edilmiş ve açıklama olarak gerekçesi isimleri karşısına yazılmıştır.

Bu unvan için Çarşamba Açık Ceza İnfaz Kurumu için toplam 1 adet pozisyona izin verilmiş, Yönetmelik ve sınav ilanına göre 1 x 3 = 3 aday sözlü mülhakata katılmaya hak kazanmıştır.

Bu haliyle 3. sıradaki adayın KPSS taban puanının 72,16911 olduğu tespit edilmiş ve diğer adayların başvuruları sıralamaya giremediğinden RED edilmiştir.

 

Sözleşmeli Makine Teknisyenliği Sıralamasına Girenlere Ait Liste Sorgulama Sayfası

 

6- SÖZLEŞMELİ SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENLİĞİ unvanı için ;

Toplam 2 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, söz konusu adayların KPSS sınavına girmedikleri tespit edildiğinden başvuruları RED edilmiştir.

 

7- SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE unvanı için ;

Toplam 47 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, adayların başvuruları değerlendirilmiş ve adaylardan belge eksikliği, öğrenim, yaş ve KPSS şartını taşımayanlar ile birden fazla unvana başvurmak suretiyle mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları RED edilmiş ve açıklama olarak gerekçesi isimleri karşısına yazılmıştır.

Bu unvan için Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için toplam 1 adet pozisyona izin verilmiş, Yönetmelik ve sınav ilanına göre 1 x 3 = 3 aday sözlü mülhakata katılmaya hak kazanmıştır.

Bu haliyle 3. sıradaki adayın KPSS taban puanının 81,48199 olduğu tespit edilmiş ve diğer adayların başvuruları sıralamaya giremediğinden RED edilmiştir.

 

Sözleşmeli Hemşire Sıralamasına Girenlere Ait Liste Sorgulama Sayfası

 

8- SÖZLEŞMELİ AŞÇI(DESTEK PERSONELİ) unvanı için ;

Toplam 9 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, adayların başvuruları değerlendirilmiş ve adaylardan belge eksikliği, öğrenim, yaş ve KPSS şartını taşımayanlar ile birden fazla unvana başvurmak suretiyle mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları RED edilmiş ve açıklama olarak gerekçesi isimleri karşısına yazılmıştır.

Bu unvan için Çarşamba Açık Ceza İnfaz Kurumu için toplam 1 adet pozisyona izin verilmiş, Yönetmelik ve sınav ilanına göre 1 x 3 = 3 aday sözlü mülhakata katılmaya hak kazanmıştır.

Bu haliyle 3. sıradaki adayın KPSS taban puanının 74,66759 olduğu tespit edilmiş ve diğer adayların başvuruları sıralamaya giremediğinden RED edilmiştir.

 

Sözleşmeli Aşçı Sıralamasına Girenlere Ait Liste Sorgulama Sayfası

 

8- SÖZLEŞMELİ ŞOFÖR unvanı için ;

Toplam 40 aday e-devlet üzerinden başvuruda bulunmuş, adayların başvuruları değerlendirilmiş ve adaylardan belge eksikliği, öğrenim, yaş ve KPSS şartını taşımayanlar ile birden fazla unvana başvurmak suretiyle mükerrer başvuru yapan adayların başvuruları RED edilmiş ve açıklama olarak gerekçesi isimleri karşısına yazılmıştır.

Bu unvan için Çarşamba Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu için toplam 1 adet pozisyona izin verilmiş, Yönetmelik ve sınav ilanına göre 1 x 3 = 3 aday sözlü mülhakata katılmaya hak kazanmıştır.

Bu haliyle 3. sıradaki adayın KPSS taban puanının 71,38533 olduğu tespit edilmiş ve diğer adayların başvuruları sıralamaya giremediğinden RED edilmiştir.

 

Sözleşmeli Şoför Sıralamasına Girenlere Ait Liste Sorgulama Sayfası

 

NOT: SÖZLEŞMELİ ERKEK/KADIN İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU BOY/KİLO ÖLÇÜMÜNE GÖRE SIRALAMAYA GİRENLERİN VE DİĞER SÖZLEŞMELİ ÜNVANLARIN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ AYRICA İNTERNET SİTEMİZ ÜZERİNDEN İLAN EDİLECEKTİR. 

 

İLGİLİLERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 01/06/2023

Adres

Çay Mah. Mustafa Kemal Güneşdoğdu Cad. No:2 Çarşamba/SAMSUN

Telefon

Santral :0362 833 89 54

Cumhuriyet Başsavcılığı Fax:03628336700 Adalet Komisyonu Fax:03628330891

E-Posta

carsambacbsisaretadalet.gov.tr