Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Çarşamba Adalet Komisyonu Başkanlığı PGM Sonuç İlanı

İ L A N

Başarılı-Asıl olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakların 26/09/2022 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır, süresi içinde evrakları teslim etmeyenler hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

1)-Fotoğraf (1 adet biyometrik, 2 adet vesikalık)

2)-Diplomanın noter onaylı sureti

3)-Sertifika aslı-Kurs Bitirme Belgesi-Transkrip (Üçünden biri teslim edilecektir.)

4)-KPSS sonuç Belgesi

5)-Nüfus Kayıt Örneği

6)-Mal Beyanı (ekteki form bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

7)-Sağlık Beyanı (ekteki yazı doldurulacaktır)

8)-Adli Sicil Kaydı

9)-Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için)

10)-Sürücü Belgesi (Şoför adayları için)

11)-Özel Güvenlik Belgesi (Özel Güvenlik Adayları için)

12)-Tercih Beyanı “Zabıt Katibi Adayları için” (ekteki yazı doldurulacaktır.)

13)-Eş Beyanı (ekteki yazı doldurulacaktır.)

 

NOT : Bu istenilen belgeler bir takım aslı, bir takım da fotokopisi olmak üzere iki takım şeklinde tam kapaklı dar klasör içinde teslim edilecektir.Başka kuruma atanıp hakkından feragat eden adayların yerine yedek adayın çağrılabilmesi için feragat dilekçesini elden ya da bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığından bizzat göndermeleri gerekmektedir.

 

EK 1   : Tercih Belgesi indirmek için tıklayınız.

EK 2   : Sağlık Beyanı Formu indirmek için tıklayınız.

EK 3   : Mal Beyanı Formu indirmek için tıklayınız.

EK 4   : Eş Beyanı Formu indirmek için tıklayınız.

 

NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adres

Çay Mah. Mustafa Kemal Güneşdoğdu Cad. No:2 Çarşamba/SAMSUN

Telefon

Santral :0362 833 89 54

Cumhuriyet Başsavcılığı Fax:03628336700 Adalet Komisyonu Fax:03628330891

E-Posta

carsambacbsisaretadalet.gov.tr