Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Çarşamba Adalet Komisyonu Başkanlığı


İ L A N

Başarılı-Asıl olarak kazanan adayların aşağıda belirtilen evrakların 26/09/2022 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır, süresi içinde evrakları teslim etmeyenler hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

1) Fotoğraf (1 adet biyometrik, 2 adet vesikalık)

2) Diplomanın noter onaylı sureti

3) Sertifika aslı-Kurs Bitirme Belgesi-Transkript  (Katip ve teknik unvan için)

4) KPSS sonuç Belgesi

5) Nüfus Kayıt Örneği

6) Mal Beyanı (ekteki form bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

7) Sağlık Raporu: Yazımız ekindeki yazı ile birlikte (“Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek”)gereğince sağlık kurulu raporu alınacaktır.

Sağlık kurulu raporunda "Açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını,” belgelenecektir.

8) Adli Sicil Kaydı

9) Askerlik belgesi, Askerlikten muaf olanların muaf olduklarına dair rapor. (Erkek adaylar için)

10) Sürücü Belgesi (Şoför adayları için)

 

NOT : Bu istenilen belgeler bir takım aslı, bir takım da fotokopisi olmak üzere iki takım şeklinde tam kapaklı dar klasör içinde teslim edilecektir.Başka kuruma atanıp hakkından feragat eden adayların yerine yedek adayın çağrılabilmesi için feragat dilekçesini elden ya da bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığından bizzat göndermeleri gerekmektedir.

EK 1   : 01-Mal Beyanı Formu.xls indirmek için tıklayınız.

EK 2   : 02-Hastane yazısı.pdf indirmek için tıklayınız.

 

 

NİHAİ BAŞARI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adres

Çay Mah. Mustafa Kemal Güneşdoğdu Cad. No:2 Çarşamba/SAMSUN

Telefon

Santral :0362 833 89 54

Cumhuriyet Başsavcılığı Fax:03628336700 Adalet Komisyonu Fax:03628330891

E-Posta

carsambacbsisaretadalet.gov.tr