Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
BAŞKA KURUMA ATANANLARIN FERAGAT İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU
28.11.2022

ÇARŞAMBA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

 

===== İ L A N = = = =

 

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 2022 yılı 5455 sözleşmeli personel alımı ilanı ile Çarşamba ilçesine verilen yaklaşık 350 adet kadro olan İnfaz ve Koruma Memuru ve teknik personel sınavını kazanan ve atama evrakları onaylanmak üzere bakanlığa gönderilen adaylardan;

 

 1)-Başka bir kuruma atanan adayların, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğündeki kazandığı unvanı tercih etmediği takdirde en geç 02/12/2022 tarihine kadar feragat dilekçesini göndermeleri,

2)-Başka kuruma henüz atanmamış adayların ise,  diğer kurumun atamasının açıklandığı tarihten itibaren, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğündeki kazandığı unvanı tercih etmediği takdirde en geç üç gün içinde,

Mükerrer memuriyet kaydı oluşmaması için kendisine en yakın adliyeden başkanlığımıza feragat dilekçesi göndermeleri gerektiği, belirtilen sürede feragat dilekçesini göndermeyen adayların mükerrer memuriyet kaydından kendilerinin sorumlu olacağı ilanen duyurulur.28/11/2022

 

 

Çarşamba Adalet Komisyonu Başkanı

Adres

Çay Mah. Mustafa Kemal Güneşdoğdu Cad. No:2 Çarşamba/SAMSUN

Telefon

Santral :0362 833 89 54

Cumhuriyet Başsavcılığı Fax:03628336700 Adalet Komisyonu Fax:03628330891

E-Posta

carsambacbsisaretadalet.gov.tr