Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Zabıt Katibi Sözlü Sınav Sonuç ilanı
06.08.2021

ÇARŞAMBA ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
İ   L   A   N
PGM . ZABIT KATİBİ SÖZLÜ SINAV SONUCU İLANI    
          
     SÖZLÜ SINAV TARİHİ :26.05.2021
SIRA
 NO
ADAY NOADISOYADISÖZLÜ PUANISÖZ. SIN.
 ORT. PUANI
SONUÇ
 (BAŞARILI/
 BAŞARISIZ)
BAŞKANÜYEÜYE
110ZEYNEPÖZBEKTÜRK90909090BAŞARILI
220ZEYNEPGÜNEŞ90909090BAŞARILI
312MUSTAFA HAKANGÜLER90909090BAŞARILI
41FURKANERALP50505050BAŞARISIZ
511KADERERDUĞAN0000KATILMADI
          
                26/05/2021 tarihinde yapılan zabıt katibi sözlü sınavını kazanan adayların aşağıda istenen belgeleri 15 gün içinde
Çarşamba Adalet Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri ilanen tebliğ olunur.06/08/2021  
          
       Adalet Komisyonu Başkanlığı
          
          
          
TESLİM EDİLECEK BELGELER      
          
1- Diploma aslı        
2- Bilgisayar Sertifikası aslı      
3- Askerlik Belgesi (Erkek ayalar için)      
4- Sağlık Beyanı (Ekteki örneğe göre doldurulacak)     
5- Mal Beyanı (Ekteki örneğe göre doldurulacak)     
6- Kimlik Fotokopisi       
7-Adli Sicil Kaydı       
8-Resim (2 Adet biyometrik 2 adet normal vesikalık fotoğraf)     
9-Eş durumu Belgesi (Ekteki örneğe gere doldurulacak)     
10-Tercih Belgesi (Ekteki örneği göre doldurulacak)     
11-Nüfus Kayıt Örneği       
12-KPSS sonuç belgesi      
Adres

Çay Mah. Mustafa Kemal Güneşdoğdu Cad. No:2 Çarşamba/SAMSUN

Telefon

Santral :0362 833 89 54

Cumhuriyet Başsavcılığı Fax:03628336700 Adalet Komisyonu Fax:03628330891

E-Posta

carsambacbsisaretadalet.gov.tr